การขอกู้เงินกู้ฉุกเฉินในเดือนเมษายน 2557
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  02-04-2557

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัดทุกๆท่าน

 
สมาชิกสหกรณ์ฯท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอกู้ เงินกู้ฉุกเฉินในเดือน เมษายน 2557
ให้มาดำเนินการขอกู้  ระหว่างวันที่ 1 – 8 เมษายน 2557 เท่านั้น
 
เนื่องจากจะได้ดำเนินการส่งการหักเงินเดือนให้กองคลัง ภายในวันที่ 10 เมษายน 2557 
ทางสหกรณ์ฯจึงมีความจำเป็นต้องรีบดำเนินการเพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  แจ้งการหยุดเรียกเก็บเงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก (สวส) 
  แจ้งประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจำกัด ที่ 8/2560 เรื่องกำหนดเพดานเงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์ 
  แจ้งประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจำกัด ที่ 7/2560 เรื่องปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้กู้เงินสามัญ (เพิ่มเติม) 
  ขอส่งประกาศการช่วยเหลือสมาชิกกรณีประสบอุทกภัย 
  ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 

ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด ประจำเดือนตุลาคม 2560
ภาพบรรยากาศประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
กีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 12
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดเอกสาร | กระดานสนทนา     สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
  โทรศัพท์ 0-4375-4060 โทรสาร 0-4375-4060
  สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด. All Rights Reserved.