ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ | ที่ปรึกษาดำเนินการ | ผู้ตรวจสอบกิจการ | คณะกรรมการ | บุคลากรสหกรณ์ฯ | ที่ปรึกษาเฉพาะกิจ |
   บุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด
ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช
  ตำแหน่ง : ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
นายปลวัชร ปัดแสน
  ตำแหน่ง : ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระยุทธ ชาติชนะยืนยง
  ตำแหน่ง : ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล
  ตำแหน่ง : ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก
  ตำแหน่ง : ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ผู้ช่วยศาตราจารย์สกล คงบุญ
  ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาดำเนินการ
อาจารย์ ดร.กมล เสวตสมบูรณ์
  ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาดำเนินการ
นายสมเกียรติ สรรพทรัพย์
  ตำแหน่ง : -
นายเหมมิญช์ ธนปัทม์มีมณี
  ตำแหน่ง : -
นางสาวอุราภรณ์ ยาตรา
  ตำแหน่ง : -
มีข้อมูลทั้งหมด  32  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/4

1 2 3 4

เรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด ประจำเดือนตุลาคม 2560
ภาพบรรยากาศประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดเอกสาร | กระดานสนทนา     สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
  โทรศัพท์ 0-4375-4060 โทรสาร 0-4375-4060
  สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด. All Rights Reserved.