ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ | ที่ปรึกษาดำเนินการ | ผู้ตรวจสอบกิจการ | คณะกรรมการ | บุคลากรสหกรณ์ฯ | ที่ปรึกษาเฉพาะกิจ |
   บุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด
นางธัญญธร ศรีวิเชียร
  ตำแหน่ง : ผู้ตรวจสอบกิจการ
นางศรีรุ่งรัตน์ สุดสมบูรณ์
  ตำแหน่ง : ผู้ตรวจสอบกิจการ
นางสาวธัญญธร สุธาวา
  ตำแหน่ง : ผู้ตรวจสอบกิจการ
นายวิรัติ ปานศิลา
  ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
นายอดิศักดิ์ สิงห์สีโว
  ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ 1
นายศรัณยพงศ์ ไชยเสริม
  ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ 2
นายประเสริฐ ชุ่มอภัย
  ตำแหน่ง : กรรมการ
นายไสว แก้วดวงศรี
  ตำแหน่ง : กรรมการ
นายวัฒนา รัตน์รองใต้
  ตำแหน่ง : กรรมการ
นายรัฐสาน์ เลาหสุรโยธิน
  ตำแหน่ง : กรรมการ
มีข้อมูลทั้งหมด  33  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/4

1 2 3 4
     ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
     วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

     เรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560
     วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เวลา 12.30 น  เป็นต้นไป

     ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด ประจำเดือนตุลาคม 2560
     เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น.


ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
เรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด ประจำเดือนตุลาคม 2560
ภาพบรรยากาศประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดเอกสาร | กระดานสนทนา     สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
  โทรศัพท์ 0-4375-4060 โทรสาร 0-4375-4060
  สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด. All Rights Reserved.