ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ | ที่ปรึกษาดำเนินการ | ผู้ตรวจสอบกิจการ | คณะกรรมการ | บุคลากรสหกรณ์ฯ | ที่ปรึกษาเฉพาะกิจ |
   บุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด
นายรัฐสาน์ เลาหสุรโยธิน
  ตำแหน่ง : กรรมการ
นายเหมมิญช์ ธนปัทม์มีมณี
  ตำแหน่ง : กรรมการ
นายวรวิชญ์ รุ่งรัตนกสิน
  ตำแหน่ง : กรรมการ
นายจะเด็ด ศิริงาม
  ตำแหน่ง : กรรมการเหรัญญิก
นางสาวอุราภรณ์ ยาตรา
  ตำแหน่ง : กรรมการผู้ช่วยเหรัญญิก
นายพิศิษฐ์ ไชยชาติ
  ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
นางพัชรา ขวัญเมือง
  ตำแหน่ง : กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาววินท์นิศา รักภักดี
  ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
นางสาวนุชนภา เสระพล
  ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นายธงชัย ผลรุ่ง
  ตำแหน่ง : นิติกร
มีข้อมูลทั้งหมด  35  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    3/4

1 2 3 4

ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด ประจำเดือนตุลาคม 2560
ภาพบรรยากาศประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
กีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 12
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดเอกสาร | กระดานสนทนา     สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
  โทรศัพท์ 0-4375-4060 โทรสาร 0-4375-4060
  สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด. All Rights Reserved.