สหกรณ์ออมทรัพย์ มมส แสดงความยินดีกับ นางดารณี แย้มศรีสุข ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม และร่วมปรึกษาหารือถึงแนวทางการทำงาน

เมื่อวันที่ 25 กุมภา

Read more